Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Siyasi Partileri buluşmak için bir araya gelen STK’lar ve sansür karşıtı organizasyon, internetteki yasağın neden olacağı sorunları bildirmeyi hedefliyor. Yasak ayrıca eğlence ve oyun sitelerinin yanı sıra iOs ve Android kullanıcıları tarafından ziyaret edilen para yatırmayan mobil casinoları da etkiledi. Ünlü olarak FrancoSansDepot.fr mobil oyunlar için site, “bu, mümkün olan en kısa sürede çözülmesi gereken ciddi bir sorundur”diyor. Tüm mektup aşağıdaki gibidir:

Sayın Cumhurbaşkanım,

Biz aşağıda isimleri bulunan Bilişim/Bilgi/İletişim Sivil Toplum Kuruluşları olarak 5651 sayılı yasa üzerinden yapılmak istenilen İnternet Düzenlemelerinin ülkemizin ekonomik gelişmesi, fikir ve kültür hayatı, siyasal yaşamı ve demokrasimiz için pek çok sakınca içerdiğini düşünüyor; endişelerimizi ve önerilerimizi iletmek için sizinle görüşmek istiyoruz.

İnternet bugün ülkelerin, toplumların, kurumların ve bireysel hayatın doğal bir parçası haline gelmiş, vazgeçilemez bir unsur olmuştur. Modern yaşam internetin etrafında yeniden şekillenmeye başlamış, iş şüreçleri ve örgütsel yapılar, iş yapma biçimleri, sosyal hayat internete göre yeniden biçimlenmeye başlamıştır. Hakkında daha fazla bir şey okuyun Türkiye cumhuriyeti iktidar partileri.

İnternet bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünün en temel aracı haline gelmiştir. Bu Birleşmiş Milletler kararı ile pekiştirilmiştir. Bu nedenle internetin sansürden uzak olması ve özgürlüğü çok önemlidir.

Demokratik ülkelerde internete erişimi temel insan hakkı olarak öne çıkmakta ve güvence altına alınması için de Anayasalara girmeye ve geniş bant erişimi evrensel hizmet kapsamında değerlendirilmeye başlamıştır. Bu bakımdan her yurttaşa, ucuz, güvenilir ve güvenli internet erişimi sağlanması önemlidir. Yine aynı şekilde, her yurttaşın, interneti tüm boyutlarıyla hiç bir kısıtlamaya uğramadan kullanabilmesi çok önemlidir.

İnternet bireylerin hayal edemediği yaratıcılıklarını ortaya çıkartmakta, milyonları buluşturmakta, paylaşım ve bilgi ekonomisini tetiklemektedir. Genel olarak internet ekosistemi tüm ekonomiyeivme kazandırmaktadır.

Söz konusu tasarı, yönetişim ilkeleri gözardı edilerek, biz STK’ların görüşleri alınmadan, adeta yangından mal kaçırırcasına gündeme geldi ve komisyondan geçti. Bu tasarının Temel Hukuk ilkelerine, Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, bireysel haklara aykırı olduğunu; ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı, kişisel mahremiyete aykırı, ülkemizin gelişmesine ve henüz yeşerme aşamasında olaninternet sektörünün gelişmesine ciddi zarar vereceğini düşünüyoruz.

5651 sayılı yasayla ilgili bu değişiklik tasarısının dünya ile bütünleşmek, Avrupa Birliği’nin parçası olmak isteyen ülkemizin bu amaçlarına ters bir uygulama olacağı, ülkemizin dünya üzerindeki algısına ciddi zarar vereceği endişesini taşıyoruz.

Bu görüşlerin ışığında internet, bilgi, iletişim ve bilişime gönül vermiş biz STK’ların endişelerini ve görüşlerimizi zatıalinize sunma isteğimizi bilgi ve müsadenize saygılarımızla arz ederiz.

Tüm İmzacılar Adına

Doç. Dr. Mustafa Akgül

İmzası bulunan STK ve organizasyonların listesi şu şekilde:

İnternet Teknolojileri Derneği

TID-Tüm Internet Derneği

Alternatif Bilişim Derneği

LKD-Linux Kullanıcıları Derneği

PKD -Pardus Kullanıcıları Derneği

IYAD-İnternet Yayıncıları Derneği

EDER-E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği

TiEV -Tüm İnternet Eveleri Derneği

İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu

Ankara Barosu Bilişim Hukuku Kurulu

KPtr – Korsan Parti Türkiye Hareketi


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.