Giriş

Tarih boyunca her tür “korsan” gibi, Korsan Parti Hareketi de çarpık veya işlevini yerine getiremeyen sistemlerin sonucunda ortaya çıkmıştır. Temelini, teknolojinin gerisinde kalmış anlayışlar ve çağın gerisinde kalmış yasalar yüzünden “yasadışı” sayılan tüm temel insan haklarının özgürleştirilmesi ilkesinden alır. Bazı kontrol sahipleri tarafından bu yöndeki eylemlerin “korsan” olarak adlandırılmış olmasına gönderme yaparak kendi kendisini “korsan” ilan etmiştir.

Korsan Parti Hareketi nedir?

 • – Küresel konulara, yerel çözümler arayan, yeni bir siyasi yaklaşıma sahip, yenilikçi ve özgürlükçü bir oluşumdur.
 • – Tarafsızdır, bağımsızdır ve şeffaftır.
 • – Herkesin katılabileceği, kitlesel paylaşımcı bir harekettir.
 • – Diğer partilerin yok saydığı veya görmezden geldiği konularda çözüm önerileri ve hedefler sunar.
 • – Doğası gereği, tartışmalara açık, ortak kararı gözeten, evrensel çözümü arayan bir anlayışın temsilcisidir.

Korsan Parti Hareketi neleri savunur?

 • – Teknoloji, bilgi ve kültür temel insanlık haklarıdır.
 • – Her bireye, başta internet olmak üzere, teknoloji imkanlarına azami erişim imkanı sağlanmalıdır.
 • – Teknoloji kullanımı ile bilgi kaynaklarına ve kültür eserlerine erişim tamamen özgür bırakılmalıdır.
 • – Kişisel bilgiler ve kişilerin özel kabul ettiği her şey korunma altına alınmalıdır.
 • – Her şeyin çok daha hızlı ilerlediği ve geliştiği 21. Yüzyıl ihtiyaçlarına yanıt vermeyen, çağın gerisinde kalmış telif ve fikri mülkiyet hakları yasaları yeniden düzenlenerek, süre ve kullanım sınırlamaları yeniden tanımlanmalıdır.
 • – Üretici ve sanatçıların hakları korunarak, toplum yararına olmayan patent ve lisanslar yerine, daha özgür ve paylaşımcı üretim modelleri geliştirilmelidir.
 • – Her alanda açıklık ve şeffaflık sağlanmalıdır.
 • – Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün tam olarak sağlanması için internet başta olmak üzere tüm iletişim araçlarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.
 • – Tüm bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar için, başta iletişim araçları olmak üzere, insan hayatına ve gelişimine katkı sağlayacak tüm teknolojilerden faydalanılmalıdır.

Yakın Gelecekle İlgili Politikamız

Korsan Partisi telif hakkı yasalarını kökten değiştirmeyi, patent sisteminden kurtulmayı ve vatandaşın özel hayatın gizliliğiyle ilgili haklarına saygı duyulmasını ve bu hakların genişletilmesini sağlamayı hedefler. Patent ve telif hakları gibi modern dünyada üretilen her şeyin önünü tıkayan ve bazı kişi ve kuruluşlara haksız kazanç sağlatan, sanatçı ve bilim insanlarını sömürten sistemlere reform uygulamaya çalışmak, bu konseptlerin insanlarda yerleşmiş olması sebebiyle zor olsa da yakın gelecekte ulaşılamayacak bir amaç değildir. Bu amacın önünde duran başka bir engel ise bunun bir ülkenin kendi başına yapamayacağı bir şey olmasıdır. Türkiye’nin tek başına kendi içindeki telif haklarını iptal etmesi gibi bir durum küresel bir boykota sebep olacağından bu hareketin kollektif olması gereklidir. Bu da Korsan Parti’nin neden enternasyonel bir yapıda örgütlenmesi gerektiği sorusunun cevabını oluşturmaktadır.

PPI, yani Pirate Parties International (Uluslararası Korsan Partileri) bu durumda devreye girmektedir. PPI sayesinde Korsan Partileri iletişim içinde kollektif çalışmalara girişebilecekler ve birbirlerine destek olabileceklerdir. Tüm Korsan Partilerin amaçlarında bulunan bu amaçlar dışında bizim ülkemize özel durumlardan ötürü internette sansüre ve dijital gözetime karşı da çalışmalar yürütmemiz gerektiği önemli bir gerçektir. Telif hakları ve anonimlikle ilgili çalışmalardan önce bizi örnek vatandaş haline gelmeye zorlayan uygulamalardan ve internetimize vurulan zincirlerden kurtulmaya çalışmamız gerekmektedir.

Telif Haklarında Reform

Telif hakları sisteminin tarihsel olarak asıl amacı kültürel ve teknolojik çalışmaların üretilmesi ve yayılmasında bir denge oluşturmaktır. Fakat bugün o denge tamamen kaybolmuş durumdadır.  Bugün, telif hakları tarihsel amacının tam tersi bir işe yarayacak hale getirilmiştir. Telif hakları ve telif sahibi şirketlerin para hırsları yüzünden bilgi ve kültürün akışı sekteye uğramaktadır. Yöneten zümreler bilgiyi tekeline almak ve ondan ekonomik anlamda yararlanmak istemektedir. İktidarların bu istekleri, ileride çok büyük sorunlara yol açacaktır.

Korsan Parti’ye göre bir eserin ticari-olmayan amaçlarla kopyalanması ve kullanılması tamamen bedava olmalıdır. Dosya paylaşımı ve P2P sistemleri yasadışı hale getirilmektense desteklenmelidir, çünkü kültür ve bilgi paylaşıldıkça artan şeylerdir. Bu sistemlerin ve paylaşımın desteklenmesiyle internet dünyanın en büyük halk kütüphanesi haline gelebilir. Telif hakları sahibinin sanat eserini veya diğer bir eseri ticari amaçlarla sömürmesi beş yıl gibi bir süreyle sınırlandırılmalıdır. Günümüzün telif yasaları kesinlikle saçmadır. Kimsenin ölümünden yetmiş yıl sonra para kazanmasına gerek yoktur, zaten hiç bir film stüdyosu ya da müzik şirketi ticari kararlarını söz konusu ürünün yüz yıl sonra hala satıpta oradan para kazanılacağı üzerine almamaktadır, çünkü bu düşük bir ihtimaldir.

Günümüz dünyasında kültürel çalışmaların, sanat eserlerinin ya da genel olarak eserlerin ticari hayatı zaten oldukça kısa sürmektedir. Örneğin bir filmden ilk veya ilk iki yıl içinde kar edilmediyse, bir daha kar edilemeyecektir. Telif haklarının beş yıl gibi bir süreye indirgenmesi bu yüzden yayıncılar için yeterlidir, ticari olmayan kullanım ise eser üretildiğinden itibaren özgür olmalıdır. Bu amaçlar ışığında DRM gibi kopya koruma sistemlerinin de tamamen yasadışı hale getirilmesi ve tüketicinin ürünü nasıl kullanacakları konusunda özgür hale getirilmesi gereklidir, çünkü yayıncıların bulunduğu ABD gibi ülkelerde bu monopol yayın şirketlerinin bu konularda ürettiği yasalar kendi yazıp kendi oynadıkları bir oyun haline gelmiştir, kendi karları ışığında kullanıcının parasını ödedikleri ürünü bile kullanım şekillerine karışmaya başlamışlardır. İşte Korsan Parti, birilerinin 17. yüzyıl telif ve  tekel piyasası sistemine geri dönme arzusuna karşı çıkarak, alternatif modeller ve politikalar önererek geleceğin doğru,katılımcı ve işleyen siyaset sistemini oluşturmaktadır.

Patent Sisteminde Reform

Bugün bile bazı yoksul ülkelerde medikal patentler yüzünden insanlar ölmektedir, çünkü bilim insanlarının insanların yaşamlarını kurtarabilecek çalışmaları şirketlerin para kazanabilmesi için patent alınana kadar bekletilmektedir. Ülkemizde ilaç sanayii bakımından pek üretim ve geliştirme olmadığından bu bizim doğrudan değiştirebileceğimiz birşey değildir, fakat kardeş Korsan Partileri’miz bunu AB parlementosunda değiştirmeyi amaçlamaktadırlar ve biz de insanların hayatlarıyla oynayan bu konularla ilgili reform yapılmasında onlara destek olmalıyız.

Gizlilik Haklarınıza Saygı

ABD’de yaşanan 9/11 olaylarından sonra dünya panik halindeki bir reaksiyon olarak kollektif bir paranoya içerisinde denetim seviyesini ve halkları üzerindeki kontrolcülüğü arttırdı. Bu tarz denetimlerin halkın kendi güvenliği için olduğu gibi tezlerin ikna ediciliği yüksek olmasına rağmen dünya daha önce de bu tarz bir devletin nereye varacağını gördü. Bunu gerçek hayatta Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla sona eren Doğu Almanya gibi baskıcı bir devletin halkına çektirdiklerini ya da kurgu dünyasında Orwell’in 1984 kitabındaki gibi bir noktaya varan bir devletin insanlara yapabilecekleriyle örneklendirebiliriz.

Bu yüzden de insanların gizlilik haklarının korunması, kamu alanlarına gereksiz yere kameralar yerleştirilmesi, görevli sıfatıyla bazı kişilerin belli yerlere giriş çıkışlarda haksız yere insanların çantalarını, özel eşyalarını karıştırarak özel yaşamına tecavüz etmesine dur denmesi ve aynı zamanda sanal ortamda insanların devlet veya özel kurumlar tarafından takip edilmesi, erişilen sitelerin kaydedilmesi gibi uygulamaların ve bazı sitelere kayıt olurken kimlik bilgileri istenmesi veya cep telefonu doğrulaması şart koşulması gibi uygulamaların yasal yollarla engellenmesi için çalışılması gereklidir.