Korsan Parti Hareketi,

 • Küresel konulara yerel çözümler arayan özgürlükçü bir harekettir.
 • Tarafsızdır, bağımsızdır ve şeffaftır.
 • İlkeleri benimseyen herkesin katılımına açık, kitlesel paylaşımcı bir oluşumdur.
 • Tartışmalara açık, ortak kararı gözeten, evrensel çözümü arayan bir anlayışın temsilcisidir.
 • Katılımcı, doğrudan, açık ve şeffaf bir demokrasi idealine sahip çıkar.
 • Irk, etnik kimlik, kültür, dil, din, inanç, fikir, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsel tercih farkı gözetmez, türler arası ve toplumsal eşitliği benimser ve savunur.
 • Politik dilde ve mücadelede şiddetsizliği benimser ve destekler.

Temel Konular ve İlkeler:

1- Bilgi ve Kültür

 • Bilgi ve kültür temel insanlık haklarıdır.
 • Her türlü bilgi ve kültür kaynağına erişim tamamen özgürleştirilmelidir.
 • Çağın gerisinde kalmış fikri ve sınai mülkiyet hakları yasaları yeniden düzenlenerek, süre ve kullanım sınırlamaları yeniden tanımlanmalıdır.
 • Üretici ve sanatçıların hakları korunarak, toplum yararına olmayan patent ve lisanslar yerine, daha özgür ve paylaşımcı üretim modelleri geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
 • Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğünün tam olarak sağlanması için internet başta olmak üzere tüm iletişim araçlarının etkin kullanımı sağlanmalıdır.
 • Toplumsal fayda için, başta iletişim araçları olmak üzere, insan hayatına ve gelişimine katkı sağlayacak tüm teknolojilerden faydalanılmalıdır.

2- Kişisel Veriler

 • Kişisel bilgiler ve kişilerin özel kabul ettiği her şey korunma altına alınmalıdır.

3- Şeffaflık

 • Her alanda açıklık ve şeffaflık sağlanmalıdır.

4- Katılımcı Demokrasi

 • Katılımcı demokrasi politikaları desteklenmelidir.