Yol gösterici belge niteliğinde olan İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı (Charter of Human Rights andPrinciples for the Internet, http://internationalbillofhumanrights.com) Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (Universal Decleration of Human Rights) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi de dahil olmak üzere tamamlayıcı her türlü mevzuatı kapsamaktadır.

İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı kitabını (pdf) indirebilirsiniz, basıp yayabilirsiniz.

Kısa versiyon On İnternet Hak ve İlkesi isimli kitapçık da burada bulunuyor.

Ayrıca, kitapçığın basılı versiyonları da mevcut.

İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı’nın Amacı Nedir?

İHİDK Şartı’nın amacı anlaşılabilir/farkedilebilir bir bağlamda uluslararası insan
haklarının sanal ortamda elde edilmesinin ve gelişmesinin sağlanmasıdır. Üç ana
hedefin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır:

1- İnternetin tasarımı erişimi ve dünya çapındaki kullanımı hususlarında farklı hak
sahiplerinin öncelikleri arasında diyalog ve işbirliği için referans noktası sağlamak

2- Global, ulusal ve yerel boyutlardaki internet yönetimi için hak odaklı normlar
ile internet politikaları için verilecek kararlar nezdinde güvenilir bir metin oluşturmak

3- Devletler işletmeleri ve sivil toplum kuruluşları için insan hakları odaklı internet
için karar mekanizmaları ve uyarı araçları oluşturmak

Ağustos 2014 – 1. Baskı

İnternet Hakları ve İlkeleri Dinamik Koalisyonu (İHİDK) Birleşmiş Milletler İnternet Yönetimi Forumu

Korsan Parti Türkiye Hareketi www.korsanparti.org

Bu çalışma, Creative Commmons Attribution NonCommercial-Share Alike 3.0 Unported ile Lisanslanmıştır. Ticari kullanım için değildir.

Derleyen ve düzenleyen: Marianne Franklin, Robert Bodle ve Dixie Hawtin

Türkçe metin koordinatörü: Burcu S. Bakioğlu

Tercüme editörü: Burcu S. Bakioğlu

Çeviren: Av. Selin Kaledelen

Tasarlayan: Zeena Feldman