İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri

Yol gösterici belge niteliğinde olan İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı (Charter of Human Rights andPrinciples for the Internet, http://internationalbillofhumanrights.com) Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (Universal Decleration of Human Rights) ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi de dahil olmak üzere tamamlayıcı her türlü mevzuatı kapsamaktadır. İnternette İnsan Hakları ve İlkeleri Şartı kitabını (pdf) indirebilirsiniz, Read more…