Bu sayfa, hizmetimizi ve bu verilerle ilişkili olduğunuz seçenekleri kullandığınızda, kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve ifşa edilmesi ile ilgili politikalarımızı size bildirir.

Biz sağlamak ve hizmet geliştirmek için verilerinizi kullanın. Hizmeti kullanarak, bu Politikaya uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanımını kabul edersiniz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmediği sürece, bu Gizlilik Politikasında kullanılan şartlar, şart ve Koşullarımızda olduğu gibi aynı anlamlara sahiptir
Tanımlar

Kişisel veriler: Kişisel Veriler, Bu verilerden (ya da sahip olduğumuz ya da sahip olduğumuz ya da sahip olduğumuz diğer bilgilerden) tanımlanabilen canlı bir birey hakkındaki veriler anlamına gelir.

Kullanım verileri: kullanım verileri, hizmetin kullanımı veya hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) tarafından otomatik olarak toplanan verilerdir.

Çerezler: çerezler, bir kullanıcının cihazında saklanan küçük veri parçalarıdır.

Veri denetleyicisi: veri denetleyicisi, (tek başına veya ortaklaşa veya diğer kişilerle ortak olan), herhangi bir kişisel verilerin hangi ve hangi şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen bir kişi anlamına gelir.

Bu politikanın amacı, verilerin Veri Denetleyicisi.

Veri işlemcisi (veya servis sağlayıcıları): veri işlemcisi (veya servis sağlayıcısı), verileri veri denetleyicisi adına işleyen herhangi bir kişi (veri denetleyicisinin bir çalışanı dışında) anlamına gelir.

Verilerinizi daha etkili bir şekilde işlemek için çeşitli servis sağlayıcılarının hizmetlerini kullanabiliriz.

Veri konusu: veri konusu, Kişisel Verilerin konusu olan canlı bir bireydir.

Kullanıcı: kullanıcı hizmetimizi kullanarak bireydir. Kullanıcı verilere karşılık gelir

Kişisel verilerin konusu olan konu.
Bilgi Toplama Ve Kullanma

Hizmetimizi size sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlar için birkaç farklı bilgi türü toplarız.
Toplanan veri türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel bilgileri (“kişisel veriler”) sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel bilgiler içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir :

E-posta adresi
Adı ve soyadı
Telefon numarası
Adres, Eyalet, İl, posta / posta kodu, şehir
Çerezler ve kullanım verileri

Kişisel verilerinizi, haber bültenleri, pazarlama veya tanıtım materyalleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgiler ile sizinle iletişime geçmek veya web sitemiz üzerinden girdiğiniz çekilişlerle ilgili politika güncellemeleri veya bilgileri size bildirmek için sizinle iletişime geçmek için onayınızla kullanabiliriz. Gönderdiğimiz herhangi bir e-postada veya bizimle iletişime geçerek abonelikten çıkma bağlantısını veya talimatlarını izleyerek bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını bizden almayı tercih edebilirsiniz.
Kullanım Verileri

Bize bunu yapmak için izin verirseniz, hizmetin nasıl erişildiğini ve kullanıldığını (“kullanım verileri”) de toplayabiliriz. Bu kullanım verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokolü adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda harcanan zaman, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmetimizi istediğiniz zaman, tarayıcınızın çerez ayarları aracılığıyla kullandığınızda kullanımını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Konum Verileri

Bunu yapmak için bize izin verirseniz (“konum verileri”) konumunuz hakkında bilgi kullanabilir ve depolayabiliriz. Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, hizmetlerimizi geliştirmek ve özelleştirmek için bu verileri kullanıyoruz.

Cihazınızın ayarları aracılığıyla, istediğiniz zaman hizmetimizi kullandığınızda konum hizmetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
İzleme Ve Tanımlama Bilgileri Verileri

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanıyoruz.

Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır.

Tarayıcınıza tüm çerezleri reddetmesini veya bir çerez gönderildiğinde belirtmesini sağlayabilirsiniz. Ancak, çerezleri kabul etmiyorsanız, hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamazsınız.
Kullandığımız çerez örnekleri:

Oturum Çerezleri. Hizmetimizi çalıştırmak için oturum çerezlerini kullanıyoruz.
Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarları hatırlamak için tercih çerezleri kullanıyoruz.
Güvenlik Çerezleri. Güvenlik amacıyla Güvenlik çerezleri kullanıyoruz.
Reklam Çerezleri. Reklam çerezleri, sizinle ve ilgi alanlarınızla ilgili olabilecek reklamlarla size hizmet etmek için kullanılır.