Sansür ve Gözetim Durmalıdır. Gün mücadele günüdür.

 

Bugün, 11 Şubat, uluslararası Internet gözetimine karsı savaşma günü ilan edildi.

turkish_logo

Demokratik ülkelerde gizliliğin en önemli insanlık haklarından biri olduğunu öne süren bu hareketin prensipleri ise şunlardır:

Yasallık: Gizliliğe gelen herhangi bir kısıtlama yasal olarak getirilmelidir. Hükümet sebepsiz yere gizlilik haklarını kısıtlayıcı herhangi bir karar almamalıdır.

Meşru amaç: Demokratik toplumlarda kanunlar sadece hukuken meşru amaçlar doğrultusunda iletişim gözetimine izin vermelidir.

Gereklilik: İletişim gözetimine izin veren kanunlar gözetimi sadece meşru amaçları gerçekleştirecek kapasitede kısıtlamalıdır.

Yeterlilik: Kanunen yasal kılınan her hangi bir iletişim gözetimi hedeflenen meşru bir amaca yetebilecek derecede olmalıdır.

Orantı: Gözetim insanların en temel hakki olan gizlilik hakkını zedeleyen bir olgudur. Bu yüzden, hükümetler iletişim gözetimi hakkında karar alırken, bu karardan çıkabilecek faydaların zararlara karşı ağırlıklarını göz önünde bulundurmalıdırlar.

Yetkili Yargı Merci: İletişim gözetimi ile ilgili her hangi bir karar özgür ve tarafsız yetkili yargı merci tarafından verilmelidir. Bu merci:

1) iletişim gözetimini yapacak yetkililerden bağımsız olmalı,

2) iletişim gözetimi hakkındaki yasalarını tam anlamı ile bilmeli

3) kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için yeterli kaynaklara sahip olmalıdır.

Yasal Süreç: Herkesin yasal olarak adil ve tarafsız bir mahkeme tarafından sorgulanmaya hakkı vardır. Süreç içinde hükümetin bu yasal uygulamaları insan haklarına saygı duyarak yerine getirmesi gerekmektedir.

Kullanıcıların uyarılması: Bütün kullanıcılar kendileri hakkındaki gözetim kararından önceden haberdar edilmelidir. İsterlerse bu kararlara itiraz etme hakkına sahip olmalıdırlar.

Şeffaflık: Hükümetler gözetim güçlerinin ve teknolojilerinin kullanımı ve kapsamı hakkında şeffaf olmalıdır.

Kamu gözetimi: Hükümetler başvurdukları iletişim gözetim metotlarını, şeffaflık ve hesap verebilirliklerini denetleyen bağımsız gözetim mekanizmaları kurmalıdır.

İletişim ve sistem bütünlüğü: Hükümetler İnternet erişim sağlayıcılarına, donanım ve yazılım satıcılarına gözetim teknolojileri geliştirmeleri için baskı yapmamalıdır.

Güvenlik önlemlerinde uluslararası işbirliği: Hükümetler uluslararası Internet erişim sağlayıcılarına başvurmak zorunda kalabilir. Eğer uluslararası yaptırım uygulanmak gerecekse, birey koruma hakları en yüksek olan hükümetin kanunları geçerli olmalı ve uygulanmalıdır.

Gayrı meşru erişime karsı önlemler: Hükümetler kamu ve özel sektör aktörleri tarafından yapılan gayri meşru iletişim gözetimine karşı duran  yasalar kabul edilmelidir.

TheDayWeFightBack sitesindeki İngilizce  orijinalinden Korsan Parti tarafından çevrilmiştir. 

#stopspying

#thedaywefightback

#sansüreson

#sansürehayırde

#özgürinternet
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir